Google+

Programvara

Hur kan en programvara göra oss effektivare?

Vår programvara för dynamisk ärendehantering strukturerar och effektiviserar era processer!

DevCode och DevCodes personal har under de senaste tio åren hjälpt företag att ta nästa steg mot ett effektivare arbetsflöde. Vägen dit kan se olika. Gemensamt för dem alla är att vi implementerar någon form av stöd för verksamheten för att kunna arbeta effektivare.

Mejl är fortsatt ett mycket bra instrument när det gäller envägskommunikation. Som kommunikationsmedel fungerar mejl sämre när flera parter samarbetar och det behövs en tydlig ansvarsfördelning. Det är här som en plattform för dynamisk ärendehantering kommer in i bilden.

Med hjälp av programvaran för dynamisk ärendehantering byggs det upp ett arbetssätt och ett flöde där interaktionen mellan människa-människa, människa-maskin och slutligen maskin-maskin struktureras och effektiviseras.

Låter det svårt och krångligt? Det är det inte, tvärtom!
Om vi får låna 30 minuter av er tid så visar vi gärna hur ni kan ta nästa steg för att få en mer lätthanterlig och strukturerad vardag.

DEVCODE FÖRUTSER FRAMTIDA PROBLEM OCH LÖSER DEM INNAN DE UPPKOMMER