Google+

MotionIQ

En gränsöverskridande B2B-plattform som håller koll på att processer inte stannar upp

I en värld som blir allt mer uppkopplad, och där leverantörer, kunder och samhället i stort samarbetar allt tätare, ställs tuffa krav på att de verktyg vi använder för att kommunicera är effektiva.

Fortfarande låter vi allt för mycket av den viktiga affärskommunikationen gå via mejl, trots att vi vet att mottagaren antagligen redan har en maillåda som är överfull, alternativt att han/hon kanske inte ens är på plats. Viktiga beslut och actions stannar därför ofta upp, med resultat i dötid och ett behov av frustrerande påminnelser.

Unik lösning

Med DevCodes unika human centric-lösning MotionIQ bygger vi gemensamt med våra uppdragsgivare upp processer, där vi i användarperspektivet säkerställer att varje roll i processen får rätt information i rätt tid, för att sedan kunna fatta rätt beslut. I motsats till ett mejl så kommer systemet löpande att informera om var i processen vi befinner oss, och när något riskerar att stanna upp kommer MotionIQ att säkerställa att så inte blir fallet.

Att detta blir än viktigare när en kund och leverantör jobbar tillsammans är lätt att se. Inom en organisation finns ofta möjligheten att ”svänga förbi” mottagaren för en snabb avstämning, medan det mellan organisationer ofta är svårare med de enkla avstämningarna i arbetsvardagen.

Vad som gör MotionIQ unikt är att det är en programvara som via processritningar bygger upp helt nya processapplikationer, i kombination med att redan från start ge användarna möjlighet att koppla på en lång rad kvalitetshöjande och tidsbesparande tjänster, såsom automatiska utskrifter och postning, kreditupplysningar, ekonomisystemintegrationer och mycket mer.

MotionIQ i några få ord

Ibland blir det svårt att i några korta ord förklara vad MotionIQ egentligen är, men om vi ska försöka så är det ett system som säkerställer att våra uppdragsgivares företag, ofta tillsammans med deras kunder och leverantörer, får förutsättningar på plats att arbeta och samarbeta effektivt på det sätt man kommit överens om.

Vad MotionIQ skapar är desto lättare att förklara. Det frigör tid, effektiviserar, säkerställer kvalitet – och det skapar arbetsglädje.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

DEVCODE FÖRUTSER FRAMTIDA PROBLEM OCH LÖSER DEM INNAN DE UPPKOMMER