Google+

Om Devcode

Lönsamhet genom effektivitet

DevCode är en snabbt växande leverantör inom systemutveckling och tjänster kring säkra digitala identiteter och digitala signaturer. Vi har flera egna lösningar och produkter som är väl testade och bevisat effektiva.

DevCode hjälper företag att effektivisera och automatisera sina arbetsflöden och affärsprocesser genom kunskap och mjukvara. Sedan starten har vi arbetat med många av Sveriges största företag.

Idag är vi cirka 40 anställda och antalet ökar stadigt. Våra spetskompetenser är systemutveckling (Java, .NET och Frontend) och digital avtalshantering med digital signering.

Har du Java, .NET eller Frontend som modersmål? Då har vi ett spännande uppdrag för dig!

 

DevCode stödjer Missing People

DevCode stödjer Plan International