Google+

Om Devcode

Lönsamhet genom effektivitet

DevCode är en snabbt växande leverantör inom systemutveckling, processutveckling, digitalisering och betallösningar. Vi har flera egna lösningar och produkter som är väl testade och bevisat effektiva.

DevCode hjälper företag att effektivisera och automatisera sina arbetsflöden och affärsprocesser genom kunskap och mjukvara. Sedan starten har vi arbetat med många av Sveriges största företag.

Idag är vi drygt 50 anställda och antalet ökar stadigt. Våra spetskompetenser är Dynamisk Ärendehantering (Business Process Management, BPM), systemutveckling (Scala, Java och .NET), Digitalisering med elektronisk signering via BankID samt betallösningar.

Har du Java, .NET, Scala eller Javascript som modersmål? Då har vi ett spännande uppdrag för dig!

 

DevCode stödjer Missing People

DevCode stödjer Plan International