Google+

Betalningslösningar – Payment

Betalningshantering för internet- och mobilhandel

DevCode har lång erfarenhet av området betalningshantering. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat, effektiviserat och implementerat lösningar från världens alla hörn.

Vi erbjuder betalningslösningar för internet- och mobilhandel och ger våra kunder tillgång till unik kompetens för utveckling och integration av elektroniska tjänster.
Till vår hjälp har vi utvecklat våra produkter PaymentIQ (betalsystem) och AccountIQ (automatiska avstämningar / konsolideringar)

Våra konsulter har lång erfarenhet inom betalning när det gäller:

  • Projektledning
  • Kravhantering
  • Avstämningshantering
  • Systemutveckling
  • Systemarkitektur

Vi hjälper er halvera kostnaderna för betalflöden!

Försäljning Payment:

Christer Wikman: +46 733 – 805 161

Läs mer om våra betalningslösningar för komplexa betalningar online.

Devcode Payment ger dig full överblick över betalflödena