Google+

Scala

Många fördelar med Scala

Scala är ett intressant så kallat objektfunktionellt språk som kombinerar det bästa från objektorienteringen och den funktionella världen.

Bland de objektiva fördelarna med Scala kan det nämnas att antalet programmeringsrader blir upp till tio gånger mindre jämfört med traditionella objektorienterade programmeringsspråk som Java och C#.

Andra fördelar är att språket hanterar samtidiga användare betydligt bättre. Många system har idag svårt att hantera 10,000 samtidiga användare, medan ett liknande program utvecklat i Scala klarar av att hantera över 100,000.

Det som gör Scala extra intressant är att språket är fullt kompatibelt med Java, dvs Scala kan utnyttja allt befintligt som finns utvecklat i Java och även tvärtom.

Lägre kostnad, ökad kvalitet!

Om ni väljer att utveckla ert system i Scala kan vi lova er att utvecklingen kommer att gå snabbare vilket medför lägre kostnader. Genom det minskade antal kodrader som behövs ökar kvaliteten vilket får en effekt på underhållet av era framtida applikationer.

Devcode ger dig superkrafter inom systemutveckling